1) PLATNOSŤ:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode (eshop) spoločnosti ALLdent, s.r.o., K nemocnici 39/6, 957 01  Bánovce nad Bebravou,  IČO: 36 345 415
Zapísaná v registri: vl.č. 157810/R

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a kupujúceho (zákazník).

Objednávať tovar v tomto internetovom obchode, telefonicky alebo písomne môžu len fyzické a právnické osoby, podnikajúce na základe živnostenského registra, obchodného registra. K našim zákazníkom patria len odborné kruhy (zubní lekári, zubní technici).

 

2) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky objednávky podané niektorým z nižšie uvedených spôsobov sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci  potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí bez výhrad.


Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku dodania tovaru.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie  všetkých formulárom  predpísaných údajov a náležitostí.
Vlastnícke právo na objednaný tovar  prechádza na kupujúceho jeho prevzatím pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny. Tovar je až do zaplatenia plnej čiastky majetkom predávajúceho.
Podaním objednávky niektorým z nižšie uvedeným spôsobom kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.

3) OBJEDNANIE TOVARU

 

Možnosti podania objednávky:

 

 • využitím on-line formulára na stránkach internetového obchodu v nákupnom košíku
 • e-mailom - objednávku môžete poslať  na e-mailovú adresu shop-slovakia@arum3d.com
 • telefonicky na čísle 0905/396 694 od 8:00 do 14:00 hod.

 

 

 

Náležitosti objednávky:

 

Podmienkou pre naplnenie platnosti on-line objednávky je vyplnenie  všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári označených textom "povinná informácia":

 • meno, fakturačná adresa, IČO, DIČ príp. IČ DPH
 • dodacie  meno, dodacia adresa pokiaľ je rozdielna  od fakturačnej adresy
 • telefonické spojenie, nutné pre prípadné zmeny typu tovaru a pre prepravnú službu
 • kód, popis, množstvo a cena tovaru podľa  cenníka
 • prípadné doplňujúce údaje

 

Po odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní bude kupujúcemu e-mailom odoslané potvrdenie o prijatí objednávky . V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti neodkladne nás kontaktujte (viď. kontakty).

Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Predmetom zmluvy je len tovar  uvedený  v kúpnej  zmluve - objednávke. Zaväzujeme sa, že svojím odberateľom budeme dodávať len tovar  v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami,  či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru  vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. O prijatí objednávky, pokiaľ  uvediete správnu emailovú adresu, budete informovaný potvrdzovacím emailom. Pokiaľ  potvrdzovací email s kópiou  objednávky nepríde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky alebo emailom na info@alldent.sk .
Pokiaľ  Vami objednaný tovar  nie je  momentálne skladom, alebo nie je možné dodržať  uvedený dodací termín, budete o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky. Ak  v takomto  prípade urobíte do 24 hodín storno objednávky, buď prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, objednávka je považovaná za zrušenú.

 

4) CENY

Všetky ceny sú konečné (tzn. s DPH). Vždy zaplatíte  len cenu výrobku, ktorá je uvedená na našich stránkach.

 

5) PLATOBNÉ PODMIENKY

Firemní zákazníci (majúci IČO) môžu nakupovať na faktúru so splatnosťou 14 dní. Tovar je majetkom predávajúceho do doby, než je zákazníkom v plnej  výške zaplatený.

 

6) DODACIE  PODMIENKY

Tovar  expedujeme po celej  SR a to prostredníctvom  prepravnej spoločnosti DHL expres. Za túto prepravu si účtujeme poplatok 7,90 eur.  U tovaru bežne dostupného,  ktorý máme na sklade, prebieha odoslanie zásielky spravidla  v deň prijatia, alebo nasledujúci  pracovný deň. V prípade tovaru, ktorý na sklade nie je, sa termín odoslania predlžuje v závislosti od toho, kedy bude k nám naskladnený. Budeme sa ho ale snažiť poslať v čo najkratšom čase. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

7) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru, číslo objednávky. V prípade už odoslanej objednávky môžete balík obratom vrátiť.

 

8) ODSTÚPENIE  OD ZMLUVY

V súlade so zákonom máte ako zákazník  právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prijatia tovaru. Rozhodnete sa pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená  kúpna cena:

 • Odošlete list (email) s textom: "o odstúpenie od zmluvy (číslo objednávky) so žiadosťou o vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet" (uveďte prosím číslo účtu v IBAN tvare).
 • Vrátený tovar  musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný a s originálnym dokladom o kúpe.
 • Neposielajte tovar  na dobierku, odporúčame Vám tovar  poistiť.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru  Vám peniaze zašleme prevodom na Váš účet najneskôr  do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru .
V prípade  odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu  sa na transakciu nevzťahuje doprava zadarmo a čiastka vrátená kupujúcemu bude znížená o skutočné náklady predajcu na dopravu.

9) REKLAMÁCIE

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar doručený predávajúcim. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo alebo poškodenie z dôvodu fyzického porušenia obalu nebudú akceptované.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim.

 

 

10) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento internetový obchod sa vo svojej činnosti riadi zákonom č. 428/2002 Zz., o ochrane osobných údajov. Vaše dáta sú u nás uschované, sú chránené  pred zneužitím a nikdy nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Vaše dáta môžu byť využité  len prevádzkovateľom internetového obchodu a to len pre účely štatistického spracovania a priamej  komunikácie so zákazníkom.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom  (hackerom). V takomto  prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam

Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nekoná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

 

Ďalej do vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
  • zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;
  • prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;

11) Obchodné značky

 Všetky výrobky ARUM-DESS® sú  vyrábané podľa  noriem ISO 9001: 2008  a   ISO 13.485: 2003 s označením CE. Tieto názvy implantátov a všetky ostatné uvedené v referencii sú ochranné známky príslušného výrobcu a nie spoločnosti Arum 3D Solutions Ltd. Spoločnosť Arum 3D Solutions Ltd nie je pridružená ani združená s niektorou z nasledujúcich spoločností:

 3i® a 3i® Certain®, Miniplant® , Micro Miniplant® a Osseotite® sú registrované ochranné známky spoločnosti 3i Implant Innovations, EE.UU

Alpha Bio® registrovaná ochranná známka spoločnosti AlphaBioTec Ltd.

Astra Tech ™ registrovaná ochranná známka spoločnosti AstraZeneca.

Bio Horizons® registrovaná ochranná známka spoločnosti BioHorizons, inc.

Bränemark System® a Replace® a Active® a Active-CC® registrované ochranné známky spoločnosti Nobel Biocare AB, Švédsko.

 DIO implants® registrovaná ochranná známka spoločnosti DIO Implant System CO.,Ltd. Korea

Friadent ® registrovaná ochranná známka spoločnosti Friadent NA

Implant Direct™ registrovaná ochranná známka spoločnosti Implant Direct LLC.

ITI®, Straumann® a Synocta® registrované ochranné známky spoločností Straumann Holding AG, , Švajčiarsko.

MIS® registrovaná ochranná známka spoločnosti MIS Implant Technologies Ltd.

Osstem® je autorským právom spoločnosti Osstem Implantát, Korea

Southern Implants® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Southern Implants Inc. USA

Xive® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Friadent GmbH, Nemecko.

Zimmer screw Vent ™ a Swissplus ™ registrované ochranné známky spoločnosti Zimmer Dental INC, USA